Từ 2018, ô tô dưới 9 chỗ phải dán nhãn năng lượng

Chính phủ nước ta mới đưa  ra Quyết định về danh mục các phương tiện và thiết bị phải dán nhãn dán về năm lượng, cũng như phải áp dụng mức hiệu suất về năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện điều này. Quyết định này đưa ra thông báo về việc thực hiện việc dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với những loại ô tô trên 7 chỗ cho đến 9 chỗ từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Quyết định dán nhãn năng lượng

Quyết định này đưa ra và sẽ áp dụng cho 4 nhóm phương tiện và thiết bị chính trong đó bao gồm các loại phương tiện giao thông vận tải.

Cụ thể quyết định này là nhóm phương tiện giao thông vận tải cần phải thực hiện vấn đề này bắt buộc với các loại ô tô loại từ 7 trở xuống, những loại này được sản xuất và lắp ráp, nhập khẩu mới. Đối với những loại xe trên 7 chỗ và 9 chỗ việc áp dụng tự nguyện chỉ được thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Đến tháng 1 năm sau, tất cả phải thực hiện trên hình thức bắt buộc.

Theo quyết định này, Nhà nước Việt Nam khuyến khích các thiết bị  và các phương tiện giao thông không bị bắt buộc nhưng vẫn thực hiện việc dán nhãn năng lượng này.

>> Thị trường lựa chọn mua xe ô tô đa dạng.

Mục đích

Những quyết định liên quan đến phương tiện giao thông là ô tô, việc dán nhãn năng lượng nhằm mục đích là bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời tiết kiệm năng lượng cũng như nhiên liệu sử dụng cho các phương tiện. Từ đây nhằm mục tiêu thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô tiếp tục nghiên cứu và phát triển, đổi mới các công nghệ tiên tiến trong sản xuất và lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Việc tiết kiệm nhiên liệu này chính là một trong những yếu tố nhằm bảo vệ môi trường.

>> Dòng xe hơi Mazda được nhiều người ưa thích tại Việt Nam.

Hiệu quả tốt

Trong quá trình triển khai quyết định này chúng ta đã đạt được khá nhiều kết quả tốt. Thứ nhất là nâng cao kiến thức của người dân nói chung và những người sử dụng ô tô nói riêng. Thứ hai là loại bỏ được những sản phẩm có hiệu quả kém. Thứ ba góp phần chuyển hướng thị trường sang các sản phẩm ít tiêu hao năng lượng, cũng như bảo vệ môi trường và giảm tiêu thụ năng lượng của quốc gia,..

Đây có thể coi là một trong những quyết định vô cùng đúng đắn của Chính phủ nước ta, nó sẽ góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu cũng như góp phần bảo vệ môi trường cho nước ta.

Add a Comment