Monthly Archive: August 2019

Tin tức

Suối khoáng nóng Thần Tài nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa, thôn Phú túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, …