Monthly Archive: September 2020

Tin tức

Địa ốc Long Phát nhìn nhận về thị bất động sản công nghiệp Việt Nam trong năm 2020

Tin tức chuyên gia công ty địa ốc Long Phát, trường hợp trên tất cả các nước việc mở rộng tụ tập các lĩnh vực công nghiệp biệt lập vươn lên là quan trọng bởi hoạt động này giúp đem đến hiệu quả vận hành. Trong khi đó, tại VN những cụm khu công nghiệp …