Monthly Archive: July 2019

Trở thành một kế hoạch sự kiện

Bất cứ ai quan tâm đến việc trở thành một người lập kế hoạch sự kiện nên bắt đầu bằng cách hiểu rằng đó không phải là kế hoạch của đảng. Đây là …