Uncategorized Archive

Ticket là gì?

1. reviews về Ticket: Ticket hay còn được gọi là phiếu đề xuất kiến nghị tương hỗ là một phiếu ghi thông tin tương quan đến một vấn đề của người mua hoặc đề xuất kiến nghị Dịch vụ hỗ trợ/trợ giúp. Ticket giúp Doanh Nghiệp ghi nhận theo dõi …